Proposition 4 Möjli...
 
Notifications
Clear all

Proposition 4 Möjlighet att inrätta specialförbund i FRO

6 Inlägg
5 Users
7 Likes
313 Visningar
(@29661)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan
Inlägg: 23
Topic starter  

Sammanfattning

Möjligheten att inrätta specialförbund inom FRO behandlades på riksstämman 2018. Stämman beslöt att inte tillåta specialförbund.

Förutsättningarna för verksamheten i FRO har ändrats sedan dess. Vi har nu särskilda uppdrag där uppdragsgivarna har önskemål om hur verksamheten organiseras och bedrivs. För att FRO ska fortsätta vara en attraktiv frivillig försvarsorganisation inom totalförsvaret måste vi anpassa oss till de nya förutsättningarna.

Bakgrund

Nuvarande stadgar

Nuvarande stadgar, såväl grundstadgar som normalstadgar för förbund är skrivna med utgångspunkt från riksstämmans beslut. Eftersom det inte finns några andra former för förbund än geografiska förbund, finns inte heller några bestämmelser för andra organisationsformer i stadgarna.

FRO Riksstämma 2018

Vid FRO Riksstämma 2018 behandlades en motion om att tillåta specialförbund i FRO. Motionärerna ville skapa intressebaserade och rikstäckande förbund inom olika specialområden. Dessa förbund skulle kunna samla medlemmar med speciellt intresse och kompetens och därmed underlätta utvecklingen i FRO samt kringgå långsam förändring i den traditionella organisationen. Det skulle vara möjligt att samtidigt vara medlem i flera specialförbund och i ett geografiskt förbund.

Centralstyrelsen såg en risk att formella specialförbund baserade på enskilda medlemmars intresse skulle kunna leda till en splittring av FRO. Arbetsgrupper eller nätverk kan i stället skapas för enskilda frågor för att snabbt komma till skott, ett exempel på detta är arbetet med FRO QN. Resurserna inom FRO är begränsade och det gäller att arbeta på bästa sätt.

Riksstämman beslutade dels att avslå motionen, dels att motionens andemening med ett utvecklat FRO tas med i det fortsatta arbetet med FRO 2020.

FRO 2020

Utredningen FRO 2020 såg inget påtagligt behov av specialförbund då det bara skulle skapa ytterligare administration. Man hade svårt att se vad vinsten skulle vara. Utredningen ansåg att om det finns grupper som vi skulle kunna nå med specialförbund men som idag inte kan tänka sig att gå med i FRO borde vi göra något åt det i stället.

Nytt motiv för specialförbund

FRO har fått i uppdrag från Försvarsmakten att organisera och vidareutveckla de personer som genomgått utbildning till cybersoldater. Denna personal finns efter genomförd utbildning över hela landet.

Det är ett prestigefyllt uppdrag som ger FRO ett viktigt och tydligt uppdrag i uppbyggnaden av totalförsvaret. För att vi ska kunna klara av denna uppgift på ett rimligt sätt, måste vi finna en organisationsform som överensstämmer med önskemål från gruppen och från vår uppdragsgivare.

Ett specialförbund för cybersoldater bör därför inrättas inom FRO. För att möjliggöra detta måste FRO Grundstadgar ändras. Ändringen i stadgarna bör vara mer generell än att bara omfatta ett enda specialförbund.

Förslag

Centralstyrelsen ges mandat att besluta om specialförbund i särskilda fall med koppling till önskemål från våra uppdragsgivare.

Specialförbund ska ha egna stadgar och genomföra egen förbundsstämma. Stadgarna ska så långt möjligt följa stadgar för geografiska förbund. Specialförbund representeras i riksstämman på samma sätt som geografiska förbund. De ges samma rättigheter som geografiska förbund att anta och utesluta medlemmar samt att fastställa egen medlemsavgift.

Förslag till beslut

Centralstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

  • Att ändra FRO Grundstadgar punkt 2.1, 2.2 samt 4.2 enligt nedan

Ny text:

2.1 FRO indelas i geografiska förbund samt, i särskilda fall, rikstäckande specialförbund. Indelning fastställs av centralstyrelsen.

2.2 Inom geografiskt förbund kan avdelningar organiseras med geografisk omfattning enligt förbundsstyrelses beslut.

4.2 Medlem i FRO tillhör normalt det geografiska förbund där medlemmen är folkbokförd. Medlemskap i mer än ett förbund är inte tillåtet.

This topic was modified 3 månader sedan 2 times by Joakim Truedsson

   
Citera
(@4457)
Trusted Member
Blev medlem: 2 år sedan
Inlägg: 30
 

Då proppen refererar till 2018 års försök till specialförbund lämnar jag följande kommentarer och hoppas verkligen att tiden nu är mogen.

Försvarsberedningen 2015 hade pekat på att det nu var dags för de civila myndigheterna åter började planera för kriget.
Men som vi vet hände det inte mycket på den fronten och lika dött var det i FRO på den civila sidan. Livsuppehållande pengar för kurser droppade in från MSB och några förbund sålde radionät samt uppdragen för TfV och SvK annars mest kaffe.
Jag satt för tiden i centralstyrelsen och var väldigt frustrerad över den trötta lunken på alla nivåer.

Det samma kände Kenneth Wassberg och vi kläckte idén om specialförbund för att samla intresse oberoende av geografin för fart under galoscherna.
Hoppsan vilket liv det blev på stämman med höga röster mot det farliga förslaget. Tiden var inte mogen och Ulf kunde elegant klubba motionen till runda arkivet.
Lugnet var återställt och man kunde åka hem och fortsätta med kaffet. 😊

Men nu hoppas jag verkligen att tiden är mogen och att proppen bifalles med acklamation!
/Ingvar


   
SvaraCitera
(@1019926)
New Member
Blev medlem: 9 månader sedan
Inlägg: 3
 

"Ett specialförbund för cybersoldater": bra idé!  


   
SvaraCitera
(@29637)
Active Member
Blev medlem: 2 år sedan
Inlägg: 10
 

Det här ett bra exempel på hur ett specialförbund kan vara. Oerhört prestigefullt att vi fått äran med det här önskemålet och uppdraget. Visar också vilket förtroende och rykte vi har och vad vi också måste arbeta för att vidmakthålla.


   
SvaraCitera
(@6489)
Eminent Member
Blev medlem: 2 år sedan
Inlägg: 14
 

I mitt arbete inom försvarsindustrin så är jag oerhört imponerad av de nya ungdomarna som anställs med sin spetskompetens inom mjukvaruprogrammering. Varför inte värva dessa personer till FRO att syssla med framtiden istället för Fälttelefon m/37 (med ett hölje av formpressad vävbakelit) och Ra146?


   
SvaraCitera
(@29661)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan
Inlägg: 23
Topic starter  

@6489 Det ska vi naturligtvis göra om vi har möjlighet. Ska man dock vara korrekt så kommer de som jobbar inom försvarsindustrin att jobba där även vid höjd beredskap. Vi har ju som föreningsidé att rekrytera och utbilda personer för uppdrag inom totalförsvaret och det är ju för den här personkategorin redan klart. Men de är naturligtvis varmt välkomna i vår organisation om de vill vara med och de kan högst sannolikt bidra med ökad kompetens i organisationen. Men om vi ska vara helt ärliga så om det bara var den typen av personer som var med hos oss så skulle vi inte klara av vårt uppdrag...

Cyberområdet är oerhört intressant men ska man vara krass så är det än så länge inte där huvuddelen av våra uppdrag ligger. Fälttelefonen är fortfarande i bruk även om inte Ra146 är det. I de allra flesta av våra uppdrag efterfrågas fortfarande talad radiokommunikation och kommer sannolikt att så göra under överskådlig tid. Kanske främst av ekonomiska skäl.

Men detta är ju inget motsatsförhållande. Vi kan naturligtvis hålla två bollar i luften samtidigt. Både vara en organisation som rekryterar och utbildar personer till olika befattningar i totalförsvaret där traditionellt radiosamband är huvuduppgiften samt omhänderta och organisera de med spetskunskaper inom ex. cyber som kan förstärka totalförsvaret. Det nya Cyberförbundet är ju ett led i detta.

Men det finns naturligtvis en del utmaningar i detta. Inte minst därför det är en enorm nivåskillnad på om man har lång utbildning och dagligen jobbar inom en verksamhet eller om man vill göra en insats i kris/krig men till vardags gör något helt annat. 
Vi är ju en organisation som är öppen för alla och kan ge även novisen en möjlighet att förkovra sig till en nivå där man har viss specialiserad förmåga. Men räcker vår föreningsverksamhet och centrala utbildningar till för att skapa en kompetens som leder till ett yrke inom området? Jag skulle säga nej och det har heller aldrig varit syftet. Snarare växlar vi upp ett intresse till en nivå där det kan ge värde i en mycket speciell situation.

Vår systerorganisation Insatsingenjörerna har som exempel ett annat perspektiv där kravet för att få vara med är adekvat utbildning inom yrkesområdet och minst fem års arbetslivserfarenhet i yrket. Här samlar man en specifik kompetens, trimmar den och gör den greppbar för en specifik situation. Man är naturligtvis väldigt vassa på det man gör men man är också en ganska liten organisation även i jämförelse med oss som också är ganska små. Deras möjligheter att växa är också högst begränsade medans vi kan bli väldigt mycket större givet att det finns ett intresse och resurser.

Det finns en del problem med att härbärgera båda dessa perspektiv inom samma organisation och det är ju det som delvis lett fram till att vi nu gjort en vändning i frågan om specialförbund. Men här fanns också en uttalad önskan utifrån att just hantera en mycket specifik grupp som har en kompetens som gränsar till en del av det vi håller på med och framförallt kommer se mer av i framtiden. 

I huvudsak tror jag det är klokt om vår verksamhet och rekrytering ligger i linje med de uppdrag vi har och kan se inom en överskådlig framtid. Som frivillig försvarsorganisation måste det rimligen vara totalförsvarets kända  och ibland troliga men ännu inte erkända behov som styr vår verksamhet. Det är i alla fall det som ger huvuddelen av pengarna, allt annat får vi betala själva med våra medlemsavgifter.

Det här är en fråga som förtjänar mer diskussion i hela vår förening för nu är vi återigen efterfrågade inom hela totalförsvaret och då gäller det att hålla fokus ta de möjligheter som ges.
 


   
SvaraCitera
Rulla till toppen
Scroll to Top